MACIEJ RAUCH, malarz, grafik, twórca instalacji, rzeźb, videoclipów, oraz muzki. 

MACIEJ RAUCH

Wywiad Kamy 

Zboralskiej