LUNAR CIRCUS

 

"The title "Lunar Circus" invites us to the magical world of the Lunar Circus, to take us away from everyday life for a moment and enchant the merciless reality. Through the circus land, the artist shows the life of the world seen through the eyes of a child, confronting it with the functioning of adult life, which is inevitably approaching to death, the death of the world of innocence. The presented images and objects form one whole in the form of the Lunar Circus installation, where we can feel like we are in a magical world that each of us more or less has inside us..."                                                                                                        

                                                                     

                                                                                                                                           Gdańsk, Galeria Pionova

______________________________________________________

 

 

LUNAR CIRCUS

 

"Tytułowy "Lunar Circus" zaprasza do magicznego świata Księżycowego Cyrku, by choć na chwilę oderwać nas od codziennego życia i zaczarować bezlitosną rzeczywistość. Za pośrednictwem cyrkowej krainy artysta ukazuje życie świata widzianego oczami dziecka, konfrontując je z funkcjonowaniem dorosłego życia, które nieuchronnie zbliża się do śmierci, śmierci świata niewinności. Prezentowane obrazy i obiekty tworzą jedną całość w postaci instalacji Lunar Circus, gdzie możemy poczuć się jak w magicznym świecie, który każdy z nas w sobie mniej czy bardziej posiada..."

 

                                                                                                        Gdańsk, Galeria Pionova

 

BACK

LUNAR CIRCUS

MACIEJ RAUCH